fbpx

มัมมี้ลิเชียสจูซ นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อคุณแม่ จากประเทศไทย คว้ารางวัลนานาชาติ International Innovation Awards 2019 (IIA2019)

น้ำหัวปลีเพิ่มน้ำนม mommylicious juice

Enterprise Asia ได้ประกาศผลรางวัล International Innovation Awards 2019 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นงานประกาศรางวัลเกียรติคุณแก่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่สมควรได้รับ การยกย่องให้เป็นที่สุดในด้านนวัตกรรม ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การบริการ องค์กร และ วัฒนธรรม มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการบริการจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายในการ เผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมที่ยิงใหญ่ในระดับสากล 

โดยปีนี้ หนึ่งในผลงานผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมขิง มะเขือเปราะ และใบกะเพรา หรือ Super Huaplee Plus แบรนด์ มัมมี้ลิเชียสจูซ  (Mommylicious Juice) ซึ่งมีบริษัท มัมมี้ ลิเชียส ทเวนตี โฟร์จํากัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

น้ำหัวปลีเพิ่มน้ำนม mommylicious juice

เครื่องดื่มน้ำหัวปลี Super Huaplee Plus เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดในการนําสูตรอาหารลับเฉพาะในการบํารุงน้ำนมแม่ ที่มาจากความรู้ตําราโบราณไทยดั้งเดิมมาพัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มทันสมัย โดยมีการใช้วัตถุดิบไทยที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติในการบํารุงและกระตุ้นน้ำนม แปรรูปภายใต้เทคโนโลยีและกระบวนการมาตรฐานสากล จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ โดยมีการวางจําหน่ายในประเทศไทยมาแล้วกว่า 6 ปี และเป็นที่รู้จักดีในหมู่คุณแม่ยุคใหม่ในฐานะ “ผู้ช่วยที่คุณแม่วางใจ” ปัจจุบัน  เครื่องดื่มบํารุงน้ำนมแม่จากประเทศไทยนี้ กําลังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติและเริ่มมีการขยายตลาดไปยัง ต่างประเทศแล้ว 

นอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหัวปลี Super Huaplee Plus ของบริษัท มัมมี้ ลิเชียส ทเวนตี โฟร์แล้ว หน่วยงาน ไทยที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ในสาขาอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ไทย เบฟเวอร์เรจ  มหาชน จํากัด ได้รับรางวัลประเภทองค์กรและวัฒนธรรม, บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการได้รับรางวัลประเภท  Service & Solution จากบริการ BDMS Emergency Services (BES), การประปานครหลวง ประเทศไทย  ได้รับรางวัล ‘Chlorine Next’ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นต้น 

รางวัล International Innovation Awards 2019 มีกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน ในหลายประเทศ ประกอบด้วย Martin Daffner ผู้ก่อตั้ง Innobrix ศาสตราจารย์ Nadia Thalmann  มหาวิทยาลัย Nanyang รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย Assoc. Prof. Natcha Thawesaengskulthai, PhD  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Makoto Shibata จาก FINOLAB ศูนย์ FinTech แห่งโตเกียว และ Anna  Simpson จาก Flux Compass โดยการจัดงานในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ สํานักงาน ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ สิงคโปร์ หอการค้าแห่งยุโรปตะวันออก (สิงคโปร์) สํานักงานเลขาธิการ ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (COSTI) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การวิจัย ประเทศศรีลังกา กรมพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย (MIDA) กระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม และการเปลียนแปลงของภูมิอากาศ ประเทศมาเลเซีย (MESTECC) ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรมระดับโลกแห่งมาเลเซีย (MaGIC) สถาบันประกอบการและนวัตกรรมแห่งชาติ (NIEI) สภาหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศกัมพูชา สิงคโปร์ และมาเลเซีย (SMCCI) และสภาหอการค้าไทย-สิงคโปร์

สั่งซื้อเครื่องดื่มหัวปลีเพิ่มน้ำนม Mommylicious Juice ได้แล้ววันนี้ ทางออนไลน์ สะดวก รอรับของได้ที่บ้าน 🙂

น้ำหัวปลีเพิ่มน้ำนม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล International Innovation Awards

2 responses to “มัมมี้ลิเชียสจูซ นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อคุณแม่ จากประเทศไทย คว้ารางวัลนานาชาติ International Innovation Awards 2019 (IIA2019)”

Leave a Reply