fbpx

Tag: parenting

  • คู่มือความเป็นแม่

    คู่มือความเป็นแม่

    ความหมายของคำว่า แม่ “แม่” เป็นคำเรียกผู้ให้กำเนิด ส่วนความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคำว่า แม่ หมายถึง “หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก หรือคำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน” ซึ่งนอกจากผู้ให้กำเนิด สำหรับลูกนั้น แม่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ นอกจากให้กำเนิดแล้วยังเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโต แม่ยังมีความรักความเป็นห่วงให้ลูกอย่างไม่มีวันจบ คำว่า “แม่” ในแต่ละภาษามีคำเรียกที่ต่างออกไป เช่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า มาเธอร์ (Mother) ภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า มามอง (Maman) ภาษาจีนเรียกว่า มาหม่ะ (Mama) ภาษาเกาหลีใช้คำว่า ออมม่า (Omma) ซึ่งถึงแม้เสียงจะต่างกันแต่มีความคล้ายกันด้วยเสียง “ม” ซึ่งเป็นเสียงแรกตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งนักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาว่าเสียง “มามา” เป็นเสียงที่ง่ายสำหรับทารก ในการออกเสียงเพื่อขออาหาร หรือเมื่อต้องการความอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งแสดงว่าคำว่า “แม่” ยังบ่งบอกถึงความผูกพันในใจด้วย หน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร (มาตรา ๑๕๖๑ – ๑๕๘๔/๑) ได้ระบุถึงสิทธิและหน้าของบิดามารดาและบุตร มีตัวอย่างดังนี้ มาตรา […]

Cash Disc. 80.-
BUY 1 GET 1 FREE
FREE GIFT
Disc 50%
Buy 6 for 399.-
BUY 2 GET 1 FREE
Cash Disc. 50.-
Disc 20%
Cash Disc. 100.-
BUY 3 GET 1 FREE
24 for 1,599.-
BUY 4 GET 1 FREE
ฉลองครบรอบ 9 ปี แจกรางวัลทุกออเดอร์ !
กรุณากรอกอีเมลล์เพื่อร่วมลุ้นรางวัล
กติกา
  • สงวนสิทธิจับรางวัลได้เพียงท่านละ 1 ครั้ง
  • ต้องแคปหน้าจอยืนยันสิทธิแล้วส่งให้แอดมินก่อนทำการสั่งซื้อ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด

SHOP