fbpx

Mommylicious Juice

Category: motherhood

  • Mommylicious Juice ชนะรางวัล Breast Milk Booster จากงานประกาศรางวัล theAsianparent Awards 2022

    Mommylicious Juice ชนะรางวัล Breast Milk Booster จากงานประกาศรางวัล theAsianparent Awards 2022

    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานี้ theAsianparent ได้จัดงานประกาศรางวัล theAsianparent Awards 2022 มีทั้งสิ้น 5 สาขา แบ่งออกตามหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับคุณแม่และลูกน้อย โดยมีแบรนด์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้มากที่สุด 315 แบรนด์ จาก 74 หมวดสินค้า โดยจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังเป็นสื่อกลางในการสะท้อนเสียงจากผู้บริโภคไปยังแบรนด์ที่ชื่นชอบ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่ดี ให้ตรงความต้องการ เพื่อเข้าไปอยู่กลางใจของคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยทุกคน โดยในครั้งนี้ มัมมี้ลิเชียสจูซ (Mommylicious Juice) คว้ารางวัล Best Breast Milk Booster เครื่องดื่มบำรุงน้ำนม ของสาขา Proudly Local รางวัลผลิตภัณฑ์แห่งความภูมิใจในประเทศ Mommylicious Juice แบรนด์ไทย เติบโตไกลไปยังนานาชาติ นอกจากประเทศไทยแล้ว แบรนด์มัมมี้ลิเชียสจูซ (Mommylicious Juice) ยังมีการขยายไปต่างประเทศ ทั้งการจัดจำหน่ายและคว้ารางวัลในระดับนานาชาติ ปัจจุบันสินค้าของเรามีขายทั้ง เวียดนาม, มาเลเซีย,กัมพูชา, ฮ่องกง, สิงคโปร์,…

  • คู่มือความเป็นแม่

    คู่มือความเป็นแม่

    ความหมายของคำว่า แม่ “แม่” เป็นคำเรียกผู้ให้กำเนิด ส่วนความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคำว่า แม่ หมายถึง “หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก หรือคำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน” ซึ่งนอกจากผู้ให้กำเนิด สำหรับลูกนั้น แม่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ นอกจากให้กำเนิดแล้วยังเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโต แม่ยังมีความรักความเป็นห่วงให้ลูกอย่างไม่มีวันจบ คำว่า “แม่” ในแต่ละภาษามีคำเรียกที่ต่างออกไป เช่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า มาเธอร์ (Mother) ภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า มามอง (Maman) ภาษาจีนเรียกว่า มาหม่ะ (Mama) ภาษาเกาหลีใช้คำว่า ออมม่า (Omma) ซึ่งถึงแม้เสียงจะต่างกันแต่มีความคล้ายกันด้วยเสียง “ม” ซึ่งเป็นเสียงแรกตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งนักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาว่าเสียง “มามา” เป็นเสียงที่ง่ายสำหรับทารก ในการออกเสียงเพื่อขออาหาร หรือเมื่อต้องการความอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งแสดงว่าคำว่า “แม่” ยังบ่งบอกถึงความผูกพันในใจด้วย หน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร (มาตรา ๑๕๖๑ – ๑๕๘๔/๑) ได้ระบุถึงสิทธิและหน้าของบิดามารดาและบุตร มีตัวอย่างดังนี้ มาตรา…

SHOP